Segueix-nos
 
Estructura acadèmica i òrgans de govern

L’Institut Menorquí d’Estudis és, d’acord amb l’aprovació definitiva de la modificació dels seus estatuts [BOIB, núm. 24, 12-02-2005], un organisme autònom local del Consell Insular de Menorca, adscrit a la seva Presidència, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM i destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, així com per esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència. L’Institut Menorquí d’Estudis s’estructura en cinc seccions:
Ciències Naturals
Ciències Socials
Ciència i Tècnica
Història i Arqueologia
Llengua i Literatura

L’estructura acadèmica es completa amb l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) —un programa o una oficina tècnica dins l’IME, la finalitat principal del qual és el seguiment científic de Menorca com a Reserva de Biosfera— i els següents grups de recerca: Comissió de Botànica, Comissió de Territori, Grup de Recerca Musicològica de Menorca, Consell Assessor de l’Associació Fra Roger, gastronomia i cultura, i Grup de Recerca Turística.


CONSELL CIENTÍFIC
El Consell Científic està format pel seu president (elegit pels membres d’aquest òrgan), els caps de secció, dos membres ordinaris de cada secció (elegits tots ells pels membres de la secció) i la coordinadora científica. El Consell Científic prepara i executa els programes anuals d’actuació científica a partir de les propostes de les seccions.
 

M. Cristina Rita Larrucea, presidenta del Consell Científic (nomenat al Consell Científic de 11 de febrer de 2020 i designat per la presidenta del Consell Insular mitjançant el decret núm. 57 de data 27 de febrer de 2020)

 

Marta Jordi Taltavull, coordinadora científica
David Carreras Martí, director de l’OBSAM
Guillem X. Pons Buades, cap de la Secció de Ciències Naturals
Marta Sales Villalonga, vocal de la Secció de Ciències Naturals
Eva Marsinyach Perarnau, vocal de la Secció de Ciències Naturals
Alfons Méndez Vidal, cap de la Secció de Ciències Socials
Ma. Gràcia Seguí Puntas, vocal de la Secció de Ciències Socials
Josep Pelfort Solà, vocal de la Secció de Ciències Socials
Joan LluísTorres Faner, cap de la Secció de Ciència i Tècnica
Carles Garcia Roca, vocal de la Secció de Ciència i Tècnica
Jesús Cardona Pons, vocal de la Secció de Ciència i Tècnica
Joan Pau Salort Salort, cap de la Secció d’Història i Arqueologia
Guillem Sintes Espasa, vocal de la Secció d’Història i Arqueologia
Antoni Ferrer Rotger, vocal de la Secció d’Història i Arqueologia
Xavier Patiño Garcia, cap de la Secció de Llengua i Literatura
Xavier Gomila Pons, vocal de la Secció de Llengua i Literatura
Ismael Pelegrí Pons, vocal de la Secció de Llengua i Literatura 
Jaume Mascaró Pons, expresident del Consell Científic
Miquel Àngel Limón Pons, expresident del Consell Científic

Josefina Salord Ripoll, excoordinadora Científica

CONSELL RECTOR

El Consell Rector està format per la presidència del Consell Insular de Menorca (delegada en el conseller de Cultura i Educació, per decret de presidència 2015/113 de data 14 de juliol de 2015), la presidenta del Consell Científic, els cinc caps de secció i la coordinadora científica, amb l’assistència de l’interventor i la secretària del Consell Insular de Menorca.

Miquel Àngel Maria Ballester, president de l'IME
M. Cristina Rita Larrucea, presidenta del Consell Científic de l’IME
Marta Jordi Taltavull, coordinadora científica de l’IME
Joan Pau Salort Salort, cap de la Secció d’Història i Arqueologia
Joan Lluís Torres Faner, cap de la Secció de Ciència i Tècnica
Alfons Méndez Vidal, cap de la Secció de Ciències Socials
Xavier Patiño Garcia, cap de la Secció de Llengua i Literatura
Guillem X. Pons Buades, cap de la Secció de Ciències Naturals
Rosa Salord Olèo, secretària
Guillem Simó Bordoy, interventor

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis