Segueix-nos
 
Comissions de feina i d'investigació

Comissió d’edicions, creada pel Consell Científic del 18 d’octubre de 2010 i formada per Miquel Àngel Limón Pons, Jaume Mascaró, Josefina Salord i Tomàs Vidal, té com a funció bàsica l’establiment de criteris i prioritats en les publicacions de l’IME d’acord amb el Reglament d’actuació de la comissió d’edicions de l’Institut Menorquí d’Estudis (CEDIME), document actualitzat el febrer del 2011. 

 

Comissió de Botànica, grup de treball mixt entre l’IME i el GOB dedicat a l’estudi de la flora menorquina, la seva conservació i divulgació. Des de l’any 2000 està integrada per Pere Fraga Arguimbau, Cristòfol Mascaró Sintes, David Carreras Martí, Miquel Truyol Olives i Òscar Garcia Febrero, membres de la secció de Ciències Naturals.

Al llarg del 2013, les reunions han tingut una periodicitat mensual i, entre les tasques desenvolupades, destaquen: assessorar el maneig dels herbaris de l’IME i enriquir-los amb nous plecs; organitzar 4 sortides públiques per anar a veure plantes; assessorar el projecte LEADER LICs de l’OBSAM; i participar en les VI Jornades de Medi Ambient amb 2 pòsters.

Consell Assessor de l’Associació Fra Roger, gastronomia i cultura: els estatuts de l’associació –que vol contribuir a crear un marc comú de referència per a totes les persones interessades en la tradició gastronòmica menorquina per tal d’aportar-hi els seus coneixements i experiències, elaborar estudis, construir espais d’experimentació, que permetin contribuir al coneixement general de la cuina menorquina, donar-li el valor cultural que mereix, i projectar-la cap al futur– estableixen un lligam amb l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) com a institució pública dedicada a l’estudi i difusió de la cultura menorquina. Així, d’acord, amb el capítol 5, el consell assessor és l’òrgan consultiu de l’associació i «estarà compost per un mínim de 7 persones i un màxim de 15, les quals seran proposades per l’Institut Menorquí d’Estudis, tant d’entre els seus membres com d’altres àmbits culturals i acadèmics, en funció de la seva rellevància o capacitat per a complir les funcions que li corresponen». El Consell Científic del 12 de novembre va ratificar la col·laboració de l’IME amb la nova associació a través del consell assessor, presidit per Jaume Mascaró, com a president del Consell científic, i va acordar que les seccions elegissin els membres que n’han de formar part.
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis