Segueix-nos
 
Beques d'investigació

A més de la recerca realitzada directament per l’institut, l’IME també concedeix cada any beques per donar suport a projectes d’investigació referits a Menorca. Per açò manté una convocatòria-concurs a principis d’any, que es resol en el primer quatrimestre d’acord amb les bases generals. Aquestes bases es poden obtenir a la seu de l’IME o des d’aquesta pàgina.Convovatòria per a la concessió de beques d'investigació de l'IME 2021

S’obre la convocatòria per a la sol·licitud de beques d’investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis, corresponent a l’any 2021 (BOIB núm. 80 de 17/06/2021, Sec.III – Pàg. 24675).

Temes: els corresponents a l'àmbit de cada una de les seccions de l'IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 45.000,00 € (partida 4630-7800000 Ajuts per investigació)

Import màxim per ajut: 4.500,00 €

Termini de presentació: 19 de juliol de 2021

Us recodam que podeu presentar la documentació a través de la carpeta ciutadana, tal com s'indica al punt 4 del BOIB.

CONVOCATÒRIA BOIB núm. 80 de 17 de juny de 2021

EDICTE
ANNEX 1 - Instància
ANNEX 2 - Declaració responsable

EDICTO
ANEXO 1 - Instancia
ANEXO 2 - Declaración responsable

FORMULARI DADES BANCÀRIES

 

Convocatòria per a la concessió de beques d'investigació de l'IME 2020

S'obre la convocatòria per a sol•licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l’any 2020 (BOIB núm. 66 de 30/04/2020, Secció III, pàg. 12243).

Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 35.000,00 € (partida: 4630-7800000 Ajuts per investigació)
Quantia màxima per ajut: 4.500,00 euros

Termini de presentació: dia 1 de juny a les 14.00 hores.


RESOLUCIÓ BOIB núm 148 de 27 d'agost de 2020

INFORME D'INTRUCCIÓ DE BEQUES

CONVOCATÒRIA BOIB núm 66 de 30 d'abril de 2020

EDICTE
ANNEX 1 - Instància
ANNEX 2 - Declaració responsable

EDICTO
ANEXO 1 - Instancia
ANEXO 2 - Declaración responsable

FORMULARI DADES BANCÀRIESConvocatòria per a la concessió de beques d'investigació de l'IME 2019

S'obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l'any 2019 (BOIB núm. 37 de 21/03/2019).

Temes: els corresponents a l'àmbit de cada una de les seccions d el'IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 32.500 € (partida: 4630-48100)
Quantia màxima per ajut: 4.500 €

Bases i anexos disponibles als taulers d'anuncis de l'IME, del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als webs de l'IME (www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es)

Termini de presentació: dia 23 d'abril de 2019, a les 14.00 hores

Bases i anexos:

EDICTE BASES
- ANNEX 1
- ANNEX 2
- DOCUMENTACIÓ DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
- CONVOCATÒRIA BOIB núm 37 de 21-03-2019

- EDICTO BASES
- ANEXO 1
- ANEXO 2
- DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA
- CONVOCATORIA BOIB núm. 37 de 21-03-2019 


- RESOLUCIÓ BOIB núm. 87 (2 de juliol de 2019)Convocatòria per a la concessió de beques d'investigació de l'IME 2018

Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 45.000,00 € (partida 4630-7800000 Ajuts per investigació)

Import màxim per ajut: 4.500,00 euros

 S'obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l'any 2018 (BOIB núm. 34 de 17/03/2018).

Temes: els corresponents a l'àmbit de cada una de les seccions de l'IME: llengua i literatura, història i arquologia, ciències socials, ciències naturals i ciència i tècnica.

Import global màxim: 32.500,00 € (partida: 4630-48100)
Quantitat màxima per ajut: 4.500,00 €

Bases i anexos disponibles als taulers d'anuncis de l'IME, del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als web de l'IME (www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es)

Termini de presentació: dia 16 d'abril de 2018 a les 14.00 hores.

Bases i anexos:

- EDICTE BASES
- ANNEX 1
- ANNEX 2
- DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
- CONVOCATÒRIA BOIB núm.34 de 17-03-18
- RESOLUCIÓ BOIB

- EDICTO BASES
- ANEXO 1
- ANEXO 2
- DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA
- CONVOCATORIA BOIB núm.34 de 17-03-18
-RESOLUCIÓN BOIB
Convocatòria per a la concessió de beques d'investgació de l'IME 2017

S'obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l'any 2017 (BOIB núm. 26 de 02/03/2017).

Temes: els corresponents a l'àmbit de cada una de les seccions de l'IME: llengua i literatura, història i arquologia, ciències socials, ciències naturals i ciència i tècnica.

Import global màxim: 28.000 € (partida: 4630-48100)
Quantitat màxima per ajut: 4.000 €

Bases i anexos disponibles als taulers d'anuncis de l'IME, del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als web de l'IME (www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es)

Termini de presentació: dia 3 d'abril de 2017 a les 14.00 hores.

Bases i anexos:

- EDICTE BASES
- ANNEX 1
- ANNEX 2
- DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
- CONVOCATÒRIA BOIB núm.26 de 02-03-17
RESOLUCIÓ BOIB

- EDICTO BASES
- ANEXO 1
- ANEXO 2
- DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA
- CONVOCATORIA BOIB núm.26 de 02-03-17
- RESOLUCIÓN BOIBConvocatòria per a la concessió de beques d'investigació de l'IME 2016

S'obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l’any 2016 (BOIB núm. 33 de 12/03/2016).

Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 21.000,00 €
(partida: 4630-48100)
Quantia màxima per ajut: 3.000,00 euros

Bases i annexos disponibles als taulers d’anuncis de l’IME, del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als webs de l'IME (
www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es).  

Termini de presentació: dia 11 d’abril a les 14.00 hores.

Bases i annexos:

-
EDICTE BASES
-
ANNEX 1.pdf
-
ANNEX 1.doc
-
ANNEX 2.pdf
-
ANNEX 2.doc

-
DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI

-
RESOLUCIÓ BOIB

-
EDICTO BASES
-
ANEXO 1.pdf
-
ANEXO 1.doc
-
ANEXO 2.pdf
-
ANEXO 2.doc

-
DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA

-
RESOLUCIÓN BOIBCONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES D'INVESTIGACIÓ DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS 2015

S'obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l’any 2015 (BOIB núm. 26 de 21/02/2015).

Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 21.000,00 € (partida: 4630-48100)
Quantia màxima per ajut: 3.000,00 €

Bases i annexos disponibles als taulers d’anuncis de l’IME, del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als webs de l'IME (
www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es).  

Termini de presentació: dia 23 de març, a les 14.00 hores.

EDICTE BASES
ANNEX 1
ANNEX 2
DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
RESOLUCIÓ BOIB


EDICTO BASES
ANEXO 1
ANEXO 2
DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA
RESOLUCIÓN BOIB

RESOLUCIÓ BEQUES 2015 - BOIBCONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES D'INVESTIGACIÓ DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS 2014

S'obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l’any 2014 (BOIB núm. 36 de 15/03/2014).

Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 21.000,00 € (partida: 4630-48100)
Quantia màxima per ajut: 4.500,00 €

Bases i annexos disponibles als taulers d’anuncis de l’IME i del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als webs de l'IME (
www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es).  

Termini de presentació: dia 14 d’abril a les 14.00 hores.

EDICTE BASES
ANNEX 1
ANNEX 2
DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
RESOLUCIÓ BOIB

EDICTO BASES
ANEXO 1
ANEXO 2
DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA
RESOLUCIÓN BOIB

 

 


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis