Segueix-nos
 

CONVOCATÒRIA: tècnic/a d'edicions i arxiu

S'obre la convocatòria per a enviar les sol·licituds per participar en el procés de selecció d'un/a tècnic/a d'Edicions i Arxiu per a l'Institut Menorquí d'Estudis (BOIB núm. 39 de 20/03/2021, Secció II, pàg. 10051).

- Llista definitiva de la borsa extraordinària de treball de tècnic/a d’Edicions i Arxiu de l’IME.
 
Data publicació: 01/09/2021
 

Convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/a d'edicions i arxiu de l'Institut Menorquí d'Estudis

S'obre la convocatòria per a enviar les sol·licituds per participar en el procés de selecció d'un/a tècnic/a d'Edicions i Arxiu per a l'Institut Menorquí d'Estudis (BOIB núm. 39 de 20/03/2021, Secció II, pàg. 10051).

Termini de presentació de sol·licituds: del 21/03/2021 al 09/04/2021
Termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions: del 06/05/2021 al 19/05/2021

- BOIB núm 39 (20 de març de 2021)
- Convocatòria
- Instància
- BOIB núm 146 (30 de novembre de 2017, Baremació mèrits)
- Currículum - baremació de mèrits presentats 
- EDICTE: llista provisional d'admesos i exlosos
- EDICTE: llista definitiva d'admesos i exclosos, i data de prova.
Resultat de la prova específica del procés selectiu.
- EDICTE: qualificació definitiva de la prova específica del procés selectiu.
- Resultat de la valoració de mèrits
- Llista definitiva de la borsa extraordinària de treball de tècnic/a d’Edicions i Arxiu de l’IME. Data publicació: 01/09/2021 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis