Segueix-nos
 
Convocatòria: tècnic/a d'estadística i àmbit social de l'obsam

Es fa publica la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Estadística i Àmbit Social de l'OBSAM, aprovada mitjançant Decret de Presidència núm. 10/2021 del president de l'Institut Menorquí d'Estudis, de data 26 de maig de 2021.


- EDICTE: llista definitiva d'admesos i exclosos, i data de prova
 

Convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/a d'Estadística i Àmbit Social de l'OBSAM

S'obre la convocatòria per a enviar les sol·licituds per participar en el procés de selecció d'un/a tècnic/a d'Estadística i Àmbit Social de l'OBSAM a l'Institut Menorquí d'Estudis (BOIB núm. 41 de 25/03/2021, Secció II, pàg. 10726).

Termini de presentació de sol·licituds: del 26/03/2021 al 14/04/2021
Termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions: del 6/05/2021 al 19/05/2021
 

- BASES - BOIB núm. 41 de 25/03/2021, Secció II, pàg. 10726
- Convocatòria
- Instància
- BOIB núm. 146 (30 de novembre de 2017, baremació mèrits)
- Currículum - baremació de mèrits presentats   
- EDICTE: llista provisional d'admesos i exlosos
- EDICTE: llista definitiva d'admesos i exclosos, i data de prova.
- Resultat de la prova específica del procés selectiu de tècnic/a d'Estadística i Àmbit Social de l'OBSAM. Data publicació: 15/06/2021 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis