Segueix-nos
 

Col·lecció Cova de Pala 

 
[...+...]

1. Florenci Sastre i Portella, Algunas notas sobre la situación económica de las instituciones menorquinas en la primera mitad del siglo XVI.

 
[...+...]

2. José Luís Terrón Ponce, Origen, desarrollo y consolidación de la propiedad inmueble en la isla de Menorca (1287-1837)

 
[...+...]

3. Pere Pons i Camps, Apunts històrics sobre la formació del poble d'es Migjorn Gran. Pròleg d'Andreu Murillo.

 
[...+...]

4. Ramon Rosselló Vaquer; Andreu Murillo Tudurí, Els jueus dins la societat menorquina del segle XIV.

 
[...+...]

5. Micaela Mata, Menorca. Medio siglo de dominaciones extranjeras (1708-1763)

 
[...+...]

6. Albert Martínez Esteban, Vies de comunicació i poblament rural del terme des Mercadal. Presentació d'Andreu Murillo i Tudurí.

 
[...+...]

7. Micaela Mata, Menorca británica (I). La reina Ana y Jorge I (1712-1727)

 
[...+...]

8. Miquel Àngel Casasnovas Camps; Maria del Pilar Florit Navarro, Una societat pagesa en una època de transició. Estructura demogràfica des Mercadal (1785-1865)

 
[...+...]

9. Ignacio Martín Jiménez, El espectáculo cinematográfico en Maó (1897-1942)

 
[...+...]

10. Miquel Àngel Casasnovas Camps; Florenci Sastre Portella, Estructura demogràfica de Ferreries (1801-1850): contribució a l'estudi demogràfic de les poblacions rurals menorquines.

 
[...+...]

11. Philip D. Rasico, El llibre d'or dels menorquins de la Florida: El registre de San Pedro de Mosquitos i estudi de la població menorquina a la Florida en el segle XVIII.

 
[...+...]

12. José Luís Terrón Ponce, La toma de Menorca (1781-1782): en los escritos autobiográficos y espistolario de Duque de Crillón.

 
[...+...]

13. Enric Garcia Domingo, L'estació de salvament de nàufrags de Fornells i el salvement marítim a l'illa de Menorca.

 
[...+...]

14. Cosme Aguiló, La toponímia de Menorca a les obres de Ramon Rosselló Vaquer.

 
[...+...]

15. Antonio Pons Villanonga, Historia de la aviación en Menorca.

 
[...+...]

16. Pere Alzina Seguí, Joan Comas Camps, de pedagog a antropòleg.

 
[...+...]

17. Miquel Àngel Limón Pons, Josep Pla i Menorca: els cants de sirena d'un illòman. Pròleg d'Àngel Misfud Ciscar

 
[...+...]

18. Xavier Motilla Salas, Regeneracionisme i educació popular a Menorca. La contribució de José Pérez de Acevedo (1903-1917). Presentació de Josefina Salord Ripoll

 
[...+...]

19. Montse Marqès Marroquín, Dones i sabates: el paper de la dona en el procés de la indústria del calçat a Ciutadella de Menorca (s. XX). Pròleg de Jaume Mascaró Pons

 
[...+...]

20. Salvador Castelló Carreras, Cineclub Ateneu de Maó, 40 anys de bon cine (1964-2004). Pròleg de Juan Hernández Andreu.

 
[...+...]

21. Joan Pons Moll, Sant Antoni de Fornells: d'Església de Castell a parròquia.

 
[...+...]

22. Guillem Sintes Espasa, Actituds col·lectives davant la mort a Maó en els segles XVII i XVIII.

 
[...+...]

23. Andreu Murillo, El terme del Mercadal a l'època del Barroc.

 
[...+...]

24. Xavier Motilla Salas i Bernat Sureda Garcia, La Gota de llet: protecció de la infància i educació social a la Menorca contemporània.

 
[...+...]

25. Enrique Alcalá Ortiz, Menorca y Pedro Alcalá-Zamora Estremera.

 
[...+...]

26. José Luís Terrón Ponce, La casaca y la toga. Luces y sombras de la reforma militar durante el reinado de Carlos III. Pròleg de Luis Alejandre.

 
[...+...]

27. Alfons Méndez Vidal i Juan Hernández Andreu, Trenta-cinc empresaris menorquins. Èxit individual i progrés social.

 
[...+...]

28. Matilde Morcillo Rosillo, Los judíos de Menorca durante la segunda mitad del siglo XVIII a través de los protocolos notariales de Mahón (1751-1802). Pròleg de pedro Pablo Moreno Lucas-Torres

 
[...+...]

29. Jordi Pons Bosch, El moviment associatiu as Mercadal i Fornells (1868-1960).

 
[...+...]

30. Miquel Àngel Limón Pons, L'arxiduc Lluís Salvador. Columna vertebral d'un enciclopedisme menorquí en el Vuit-cents. Pròleg de Miquel Àngel Maria Ballerster.

 
[...+...]

31. Isma Pelegrí i Josefina Salord (ed.), Homenatge a Antoni Moll Camps. Textos i estudis.

 
[...+...]

32. Joan-Enric Vilardell Santacana, Mirades compromeses. Articles d'arquitectura i urbanisme (1993-2017). Pròleg de Joan J. Gomila.

 
[...+...]

33. Guillem Sintes Espasa, L'expansió urbanística del Maó il·lustrat arran de la desamortització de 1798-1808.

 
[...+...]

34. Josep Amengual Batle, La Circular del bisbe Sever de Menorca sobre la conversió dels jueus (418-2018).

 
[...+...]

35. Antoni Fullana Coll, Estudi del comportament demogràfic a Ferreries. Pròleg de Tomàs Vidal.

 
[...+...]

36. Joan Ramis i Ramis, Antigüedades célticas en la isla de Menorca / Celtic anitques on the island of Minorca

 
[...+...]

37. Adolf Sintes, Cala d'Alcalfar. Bressol menorquí de pescadors, viatgers, pintors i literats.

 
[...+...]

38. Andreu Vidal Mascaró, Viatge pels països de llengua catalana de Josep M. Guàrdia Bagur. Una visió geogràfica, històrica i cultural de Catalunya, València i les Balears (1884)

 
[...+...]

39. Alfons Méndez Vidal (ed.), La memòria industrial de Menorca.

 
[...+...]

40. Carles Jiménez, DesaÏLLAnt l'art. Recull d'articles (2014-2018) - DesaISLAndo el arte. Recopilación de artículos (2014-2018). Pròleg de Francesc Florit Nin

 
[...+...]

41. Raquel Iniesta Benedicto, Una llampada viva. Fars i farolers menorquins.

 
[...+...]

42. Ismael Pelegrí i Pons (ed.), Homenatge a Josep Salord i Farnés. Textos i estudis.

 
[...+...]
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis